Bắc Kinh – Thành phố khói bụi, ô nhiễm

50 từ vựng và câu chủ đề tiếng Trung buôn bán

1 2 3 5