50 từ vựng xoay quanh chủ đề trường học

Bắc Kinh – Thành phố khói bụi, ô nhiễm

Trung Quốc có những ngày lễ lớn nào?

Tết Trung Thu ở Trung Quốc có gì?